Đội ngũ

Tập đoàn Decathlon bắt đầu các hoạt động sản xuất tại Việt Nam với ngành giày dép từ năm 1994, sau đó lần lược phát triển các ngành heavy-stitching, dệt may, nhựa, cơ khí. Hiện nay, chúng tôi có 7 thương hiệu sản xuất và đội ngũ các dịch vụ (phòng thí nghiệm, hậu cần, luật, công nghệ thông tin, tài chính, quản lý nhân lực) làm việc cùng nhau tại văn phòng đặt tại Việt Nam. Chúng tôi còn  là đối tác của hơn 80 nhà máy trên khắp Việt Nam.

Production Teams

Heavy - Stitching

Mechanics / Plastic

Service Teams