Việc làm Decathlon Việt Nam

Trưởng Nhóm Chất Lượng Sản Xuất

Nâng cao chuyên môn của nhà cung cấp để sản xuất những sản phẩm chất lượng trong thời gian ngắn với giá thành thấp.

Trưởng Nhóm Chất Lượng Sản Xuất

Chi tiết công việc:

 • Tìm nguồn, chọn lọc và quản lý nhà cung cấp.
 • Hiểu rõ và tối ưu hóa chi phí sản phẩm.
 • Đánh giá và đảm bảo chất lượng sản xuất.
 • Thực hiện những dự án cải tiến với nhà cung cấp nhằm làm tăng hiệu quả làm việc.
 • Chịu trách nhiệm cho kế hoạch sản xuất.
 • Ước lượng và điều chỉnh những chỗ không tương thích.
 • Giải thích và đề xuất những thay đổi cần thiết.
 • Đảm bảo quá trình vận hành sản xuất.

Yêu cầu ứng viên:

 • Xuất sắc tiếng anh, là một lợi thế nếu biết thêm tiếng Pháp.
 • Thích luyện tập thể thao.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến kỹ sư, chất lượng, sản xuất, quản lý công nghiệp.
 • Có kinh nghiệm về tìm kiếm nhà cung cấp, sản xuất hoặc chất lượng.
 • Biết sắp xếp công việc và làm việc đúng thời hạn.
 • Sẵn sàng ra quyết định và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.
 • Có thể làm việc ở nước ngoài.
 • Có kiến thức về sản xuất, đặc biệt là ở lĩnh vực dệt may/ da giày/ sản xuất là một lợi thế.

Apply for this job

Trưởng Nhóm Cung Ứng Sản Xuất

Đảm bảo sản phẩm sẵn sàng đúng thời gian, đúng địa điểm và giá tốt nhất.

Trưởng Nhóm Cung Ứng Sản Xuất

Chi tiết công việc:

 • Lên kế hoạch sản xuất và dự báo để đảm bảo nguyên vật liệu và thành phẩm luôn sẵn sàng.
 • Đảm bảo thời gian sản xuất và giá thành tốt nhất có thể.
 • Đảm bảo dữ liệu về giá thành và thời gian sản xuất đáng tin cậy.
 • Quản lý và tối ưu hóa số lượng nguyên vật liệu trong kho.
 • Quản lý khả năng và kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp.
 • Quản lý việc cải thiện năng suất làm việc của nhà cung cấp.

Yêu cầu ứng viên:

 • Xuất sắc tiếng anh, là một lợi thế nếu biết thêm tiếng Pháp.
 • Thích luyện tập thể thao.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến ngoại thương, xuất nhập khẩu, kinh tế, quản lý công nghiệp.
 • Có kinh nghiệm về lên kế hoạch sản xuất, chuỗi cung ứng.
 • Biết sắp xếp công việc và làm việc đúng thời hạn.
 • Sẵn sàng ra quyết định và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.
 • Có thể làm việc ở nước ngoài.
 • Có kiến thức về sản xuất, đặc biệt là ở lĩnh vực dệt may/ da giày/ sản xuất là một lợi thế

Apply for this job

Giám Sát Xuất Khẩu

Đảm bảo sự sẵn sàng của thành phẩm và các thành phần ở hải quan, với chi phí theo hợp đồng và mức độ phục vụ tốt nhất.

Giám Sát Xuất Khẩu

Chi tiết công việc:

 • Quản lý việc vận chuyển tại khu vực sản xuất.
 • Thiết lập giải pháp chuỗi cung ứng.
 • Đem lại giá trị tăng thêm cho quản lý chất lượng logistics và kế hoạch vận chuyển quốc tế.
 • Hướng dẫn nhà cung cấp trong khâu logistic, vận tải.
 • Xây dựng SOP & KPIs với đối tác (Supplier, Forwarder, 3PL).
 • Đảm bảo giá Logistics tốt nhất cho sản phẩm.
 • Thiết lập giải pháp sẵn sàng ứng phó với những tình huống phát sinh.
 • Tiến hành khảo sát để chắc chắn rằng quy trình an toàn và tối ưu.
 • Chia sẻ với đối tác những cách làm tốt nhất.

Yêu cầu ứng viên:

 • Xuất sắc tiếng anh, là một lợi thế nếu biết thêm tiếng Pháp.
 • Thích luyện tập thể thao.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến Logistics hoặc Supply Chain.
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics.
 • Biết sắp xếp công việc và làm việc đúng thời hạn.
 • Sẵn sàng ra quyết định và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.
 • Có thể làm việc ở nước ngoài.
 • Có kiến thức về sản xuất, đặc biệt là ở lĩnh vực dệt may/ da giày/ sản xuất là một lợi thế.

Apply for this job

Trưởng Nhóm Thí Nghiệm

Đảm bảo hệ thống phòng thí nghiệm chất lượng & kỹ thuật được sử dụng đúng cách.

Trưởng Nhóm Thí Nghiệm

Chi tiết công việc:

 • Làm việc chặt chẽ với phòng thí nghiệm chính (giày dép, dệt may) tại Pháp để tiến hành các phương pháp thử nghiệm mới ở Việt Nam.
 • Đảm bảo hệ thống Phòng thí nghiệm chất lượng & kỹ thuật được sử dụng đúng cách.
 • Mở rộng các mạng lưới phòng thí nghiệm tại Việt Nam: phòng thí nghiệm của Decathlon - phòng thí nghiệm của nhà cung cấp - phòng thí nghiệm bên ngoài.
 • Hỗ trợ phòng thí nghiệm bên ngoài và của nhà cung cấp, quản lý chúng thông qua tham quan, đào tạo, kiểm tra, theo dõi, kiểm tra tương quan.
 • Quản lý sự phát triển của phòng thí nghiệm với các nhà cung cấp (5S, phân tích rủi ro, bảo mật thí nghiệm…)
 • Báo cáo thí nghiệm hàng tháng & hàng quý cho các đội sản xuất và phòng thí nghiệm chính.

Yêu cầu ứng viên:

 • Xuất sắc tiếng anh, là một lợi thế nếu biết thêm tiếng Pháp.
 • Thích luyện tập thể thao.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến kỹ sư, chất lượng, sản xuất, hóa học, cơ học.
 • Biết sắp xếp công việc và làm việc đúng thời hạn.
 • Sẵn sàng ra quyết định và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.
 • Có thể làm việc ở nước ngoài.
 • Quen thuộc với thí nghiệm về dệt may/ giày dép/ sự vận hành của nhà máy là một lợi thế.

Apply for this job

Quản Lý Nhóm Sản Xuất

Chịu trách nhiệm một dự án lớn và phát triển đội ngũ để đạt được mục tiêu đề ra.

Quản Lý Nhóm Sản Xuất

Chi tiết công việc:

 • Xây dựng dự án cho nhóm, quản lý nhóm và quan tâm đến sự hài lòng của khách hàng.
 • Tuyển dụng thành viên trong nhóm và hướng dẫn họ làm việc.
 • Giao quyền hạn, trách nhiệm cho các thành viên trong nhóm và thường xuyên cập nhật tiến độ.
 • Đánh giá sự phát triển và kết quả của các thành viên.
 • Đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.
 • Đảm bảo việc cải tiến liên tục và phát triển bền vững trong hoạt động.
 • Quản lý và hỗ trợ nhóm trong việc tìm kiếm đối tác, thương lượng, quản lý nhà cung cấp về giá, chất lượng...

Yêu cầu ứng viên:

 • Xuất sắc tiếng anh, là một lợi thế nếu biết thêm tiếng Pháp.
 • Thích luyện tập thể thao.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên. 
 • Có kinh nghiệm quản lý liên quan đến lĩnh vực sản xuất dệt may, da giày.
 • Có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm và quản lý nhà cung cấp.
 • Yêu thích thử thách.
 • Có thể làm việc ở nước ngoài.

Apply for this job

Trưởng Nhóm Phát Triển và Công Nghiệp Hóa

Phối hợp với nhà cung cấp để phát triển kế hoạch sản xuất.

Trưởng Nhóm Phát Triển và Công Nghiệp Hóa

Chi tiết công việc: 

 • Phối hợp phát triển kế hoạch sản xuất.
 • Chịu trách nhiệm sản xuất khuôn mẫu và tham gia vào quá trình tạo lập tài liệu kỹ thuật.
 • Tối ưu hóa chi phí sản xuất.
 • Thực hiện quá trình công nghiệp hóa để đảm bảo việc sản xuất hàng loạt.
 • Đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.
 • Tối ưu hóa các công đoạn sản xuất.
 • Quản lý việc cải tiến liên tục.

Yêu cầu ứng viên:

 • Xuất sắc tiếng anh, là một lợi thế nếu biết thêm tiếng Pháp.
 • Thích luyện tập thể thao.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến kỹ sư, chất lượng, sản xuất, quản lý công nghiệp.
 • Có kinh nghiệm về tìm kiếm nhà cung cấp, sản xuất hoặc chất lượng.
 • Biết sắp xếp công việc và làm việc đúng thời hạn.
 • Sẵn sàng ra quyết định và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.
 • Có thể làm việc ở nước ngoài.
 • Có kiến thức về sản xuất, đặc biệt là ở lĩnh vực dệt may/ da giày/ sản xuất là một lợi thế.

Apply for this job

Trưởng Nhóm Phát Triển Bền Vững

Hỗ trợ nhóm sản xuất và nhà cung cấp để đảm bảo an toàn và lợi ích bền vững cho tất cả các bên.

Trưởng Nhóm Phát Triển Bền Vững

Chi tiết công việc:

 • Tiến hành đánh giá Compliance.
 • Phản hồi kết quả cho những bên liên quan.
 • Đào tạo và nâng cao ý thức của nhóm sản xuất cũng như nhà cung cấp về Compliance.
 • Hỗ trợ và cố vấn giải pháp cho nhóm sản xuất và nhà cung cấp.
 • Cập nhật và cung cấp cho nhóm sản xuất và nhà cung cấp những xu hướng mới và phương pháp làm việc mới.

Yêu cầu ứng viên:

 • Xuất sắc tiếng anh, là một lợi thế nếu biết thêm tiếng Pháp.
 • Thích luyện tập thể thao.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến kỹ sư, chất lượng, sản xuất, quản lý công nghiệp.
 • Có kinh nghiệm về Compliance, kiểm toán, sản xuất hoặc chất lượng.
 • Biết sắp xếp công việc và làm việc đúng thời hạn.
 • Sẵn sàng ra quyết định và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.
 • Có thể làm việc ở nước ngoài.
 • Có kiến thức về sản xuất, đặc biệt là ở lĩnh vực dệt may/ da giày/ sản xuất là một lợi thế.

Apply for this job

Trợ Lý Giám Đốc

Hỗ trợ giám đốc vùng về đối nội và đối ngoại.

Trợ Lý Giám Đốc

Chi tiết công việc:

Đối tác kinh doanh: 

 • Cung cấp giải pháp cho những khó khăn gặp phải.
 • Lường trước những khả năng và ảnh hưởng có thể trong tương lai đến kết quả làm việc của vùng.
 • Đưa ra những thông tin liên quan đến kết quả làm việc của vùng (piloting board, performance management concerning sales, budget, expenses, margin, productivity, stocks …).
 • Dự báo dựa vào kết quả từ quá khứ.

Nhân tố cân bằng:

 • Đảm bảo việc tuân thủ quy định, khung tham chiếu có sẵn (chi phí, hợp tác với chính phủ...)
 • Cảnh báo tại mức độ cần thiết.
 • Luôn đề ra giải pháp khả thi.

Yêu cầu ứng viên:

 • Xuất sắc tiếng anh, là một lợi thế nếu biết thêm tiếng Pháp.
 • Thích luyện tập thể thao.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến quản trị kinh doanh, quản lý chuỗi cung ứng, tài chính, kiểm toán.
 • Sử dụng thành thạo Excel, PowerPoint, phân tích dữ liệu, am hiểu về báo cáo tài chính, ngân sách, P&L, Balance Sheet và quen thuộc với môi trường sản xuất.
 • Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị, quản lý hệ thống, kiểm toán, quản lý chuỗi cung ứng.
 • Biết sắp xếp công việc và làm việc đúng thời hạn.
 • Sẵn sàng ra quyết định và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.
 • Có thể làm việc ở nước ngoài.

Apply for this job