Đề xuất giá trị nhân viên

Cam kết của công ty đối với nhân viên:

Decathlon cam kết đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên. Quản lý của chúng tôi làm việc chặt chẽ với đội ngũ của họ, khuyến khích nhân viên đưa ra quyết định và nhận trách nhiệm. Do đó, công việc trong công ty luôn gắn liền với khả năng và lòng nhiệt tình của bạn. Hiện nay, hơn bao giờ hết, chính sách phát triển từ bên trong là một ưu tiên lớn. Có rất nhiều cơ hội để bạn thay đổi môi trường làm việc, cả trong và ngoài nước. "Làm hài lòng nhân viên" là ý tưởng xuyên suốt trong chính sách quản lý nguồn nhân lực của chúng tôi. Trên tất cả, chúng tôi chỉ có thể làm cho khách hàng hài lòng nếu bản thân chúng tôi cảm thấy hài lòng.

Mức lương cạnh tranh & Phúc lợi xã hội toàn diện:


Chính sách đào tạo mạnh mẽ:

• Tài liệu huấn luyện tiêu chuẩn được thiết kế riêng cho từng vị trí
• Nhân viên mới được hướng dẫn bởi mentor nhiều kinh nghiệm
• Kiến thức, kỹ năng được chia sẻ thông qua các instructor 

Chính sách nhất quán về phát triển nghề nghiệp: