Liên hệ

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Decathlon Việt Nam

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Coteccons, 236/6 Điện Biên Phủ (cổng khác: 232 Điện Biên Phủ), Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 08 35 122 472     Fax: +84 8 35 122 590

Email: recruit.vietnam@decathlon.com (dành cho ứng tuyển công việc & mục đích kinh doanh)

Website: www.decathlon.vn 

Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 5, Lilama 10 Tower, Le Van Luong, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 4 3795 9916